Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Pre-Arranged Sparring är en förutbestämd stegsparring med fritt program.
Det är upp till utövarna att använda sig utav Taekwon-Do anpassade tekniker, för att sedan blanda in akrobatik & självförsvar av olika slag. 
Låt fantasin flöda =)